1 calo bằng bao nhiêu jun

đến hỏi : trong thực tiễn bạn ta còn dùng đơn vị calo(kí hiệu cal) nhằm đo nhiệt lượng 1 cal=4,186 J. hãy cho biết 1 Jun bằng bn cal? chỉ giúp cùng với mn ơi


*

*

Trong thực tiễn bạn ta còn dùng đơn vị chức năng calo nhằm đo nhiệt lượng. 1 cal = 4,186 J. Hãy cho biết thêm 1 J bởi từng nào cal?

Phản ứng tổng vừa lòng glucozơ trong hoa cỏ nhỏng sau:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 + 2813 kJ.Bạn sẽ xem: 1 jun bởi bao nhiêu calo

Trung bình một phút, mỗi cmét vuông bề mặt trái khu đất phải nhận thấy khoảng chừng tích điện mặt ttách là bao nhiêu Calo nhằm vào 22 tiếng 26 phút ít 10 lá xanh với diện tích mỗi lá là 10 cm2 tạo ra được 1,8 gam glucozơ. Biết tích điện phương diện ttránh chỉ áp dụng 10 % vào bội phản ứng tổng đúng theo glucozơ (biết: 1 cal = 4,19 J):

A.Quý Khách vẫn xem: 1 năng lượng bằng từng nào jun 0,5cal

B.

You watching: 1 calo bằng bao nhiêu jun

0,48cal

C. 5cal

D. 0,05cal

Một ấm đun nước bởi nhôm gồm gồm khối lượng 400g, chứa 3 llượng nước được đun trên bếp. Khi nhận ra nhiệt độ lượng 740KJ thì nóng đạt mang đến ánh nắng mặt trời 80°C. Hỏi nhiệt độ lúc đầu của nóng, biết CAl = 880 J/kilogam.K, CH2O = 4190 J/kilogam.K.

A. 8,15°C

B. 8,15 K

C. 22,70 C

D. 22,7 K

Đáp án C

Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O.CH2O (t – t1 ) = 1005600 − 125700

QAl = mAl.CAl (t – t1 ) = 28160 – 352t1

Nhiệt lượng ấm nhôm đựng nước nhận thấy :

QH2O + QAl = 740.103 → t = 22,70C

Một nóng đun nước bởi nhôm bao gồm m = 350g, đựng 2,75kilogam nước được đun bên trên phòng bếp. Lúc cảm nhận nhiệt độ lượng 650 kJ thì ấm đạt cho ánh sáng 60 o C . Hỏi ánh sáng ban đầu của ấm, biết c A l = 880 J/kilogam.K, c n ư ớ c = c n = 4190 J/kg.K.

A. đôi mươi o C

B. 5 , 1 o C

C.

See more: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Vĩnh Phúc, Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên Có Gì

3 , 5 o C

Nhiệt lượng thu vào:

Q t h u = Q n + Q A l

= m n c n t - t 1 + m A l c A l t - t 1

= 2,75.4190.(60 – t 1 ) + 0,35.880.(60 – t 1 )

= 709830 – 11830,5 t 1 .

Mặt không giống 709830 – 11830,5 t 1 = 650000

⟹ t 1 = 5 , 1 o C

Một ấm đun nước bởi nhôm có gồm cân nặng 400g, cất 3 lsố lượng nước được đun trên phòng bếp. khi nhận ra nhiệt lượng 740KJ thì ấm đạt mang lại ánh nắng mặt trời 80 ° C . Hỏi ánh nắng mặt trời ban đầu của ấm, biết C A l = 880 J / k g . K , C H 2 O = 4190 J / k g . K .

A. 8 , 15 ° C

B. 8,15 K

C. 22 , 7 ° C

D. 22,7 K

Đáp án C

Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O.CH2O(t – t1 ) = 1005600 – 12570t1

QAl = mAl.CAl(t – t1 ) = 28160 – 352t1

Nhiệt lượng ấm nhôm đựng nước dấn được: QH2O + QAl = 740.103

=> t = 22,70C

Một nóng đun nước bởi nhôm bao gồm m = 350g, đựng 2,75kg nước được đun trên bếp. Lúc nhận ra nhiệt lượng 650KJ thì ấm đạt cho ánh sáng 60 ∘ C . Hỏi ánh nắng mặt trời ban đầu của nóng, biết C A l = 880 J/kg.K, C H 2 O = 4190 J/kg.K.

Một ấm đun nước bởi nhôm có m = 350 g , đựng 2,75kg nước được đun trên bếp. Khi nhận ra nhiệt lượng 650 kJ thì nóng đạt mang lại nhiệt độ 60 ° C . Hỏi ánh nắng mặt trời ban sơ của ấm, biết c A L = 880 J / k g . K , c n ư ớ c = c n = 4190 J / k g . K .

A. đôi mươi ° C

B. 5 , 1 ° C

C. 3 , 5 ° C

D.

See more: Kết Nối Samsung A5 Với Máy Tính, Cách Kết Nối Điện Thoại Samsung Với Máy Tính

6 , 5 ° C

Nhiệt lượng thu vào:

Qthu = Qn + QAl = mn.cn.(t – t1) + mAl.cAl.(t – t1)

Mặt không giống 709830 – 11830,5t1 = 650000 ⟹ t1 = 5,1 oC

Một cốc nhôm m = l00g đựng 300g nước làm việc ánh sáng đôi mươi o C . Người ta thả vào ly nước một thìa đồng trọng lượng 75g vừa đúc rút tự nồi nước sôi 100 o C . Xác định ánh sáng của nước trong cốc khi tất cả sự cân bằng nhiệt độ. Bỏ qua những hao phí nhiệt ra ngoài. Lấy C A l = 880 J/kg.K, C C u = 380 J/kilogam.K, C H 2 O = 4190 J/kg.K.


Chuyên mục: Blog