Bạn sẽ xem: Bài Tập Về Mạo Từ bao gồm Đáp Án Violet, 100 thắc mắc Trắc Nghiệm Mạo tự (A tại lasta.com.vn

Định nghĩa, phân loại, biện pháp dùng các mạo từ a, an, the và bài xích tập bao gồm đáp án về mạo từ bỏ bất định, mạo từ xác minh trong tiếng anh. Ví dụ xem tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm có đáp án violet

Đang xem: bài tập về mạo từ bao gồm đáp án violet

Mạo tự là gì?

Mạo tự là từ sử dụng trước danh từ bỏ và cho thấy danh tự ấy nói tới một đối tượng người sử dụng xác định hay là không xác định. Bọn họ dùng the khi danh từ chỉ đối tượng người dùng được cả người nói lẫn tín đồ nghe biết rõ đối tượng người tiêu dùng nào đó. Ngược lại, khi tín đồ nói đề cập cho một đối tượng người sử dụng chung hoặc chưa xác định được thì bọn họ dùng mạo từ biến động a, an.

Có mấy một số loại mạo từ bỏ trong giờ anh? Mạo từ trong giờ đồng hồ Anh bao gồm ba từ cùng được phân chia như sau:

Mạo từ xác định (Denfinite article): theMạo từ bất định (Indefinite article): a, anMạo trường đoản cú Zero (Zero article) giỏi danh từ không có mạo từ bỏ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ ko phải là một trong những loại từ riêng rẽ biệt, bạn có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú – chỉ đối chọi vị.

Cách sử dụng mạo từ A, An, The trong giờ anh

Cách dùng mạo từ bỏ an

Mạo trường đoản cú an được dùng trước từ bước đầu bằng nguyên âm (trong phương pháp phát âm, chứ không phải trong phương pháp viết). Những từ ban đầu bằng những nguyên âm: a, e, i, o: an aircraft, an egg, an object một số trong những từ bắt đầu bằng “u“: an uncle, an umbrella một vài từ bắt đầu bằng “h” câm: an heir, half an hour. Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S ( một dấu hiệu cấp cứu vãn ), an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an X-ray ( một tia X ).

Cách dùng mạo từ bỏ a.

Chúng ta cần sử dụng a trước các từ bước đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm tất cả âm là phụ âm. Bên cạnh đó chúng bao gồm 1 số trường hợp bắt đầu bằng u, y, h.Đứng trước một danh từ bắt đầu bằng “uni…” yêu cầu dùng “a” (a university/ a uniform/ universal)Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo và a half, tốt khi nó đi ghép với 1 danh tự khác để chỉ nửa phần (khi viết bao gồm dấu gạch ốp nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).Dùng với những đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 1/5 a /one fifth. Dùng trong những thành ngữ chỉ giá chỉ cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.Dùng trong số thành ngữ chỉ con số nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.Dùng trước phần đông số đếm nhất thiết thường là hàng ngàn, hàng trăm ngàn như a/one hundred – a/one thousand.

Note: A/An có bề ngoài giống nhau ở tất cả các giống, loài Ví dụ: a tiger (một con cọp);a tigress (một nhỏ cọp cái) an uncle (một ông chú);an aunt (một bà dì)

Cách sử dụng mạo tự The:

Chúng ta dùng the trước một danh từ đã có xác định ví dụ về khía cạnh tính chất, đặc điểm, địa chỉ hoặc đã có đề cập đến trước đó, hoặc số đông khái niệm phổ thông, người nào cũng biết. The girl in the right is my friend. (Cả tín đồ nói và fan nghe số đông biết sẽ là cô bé xíu nào) The earth is round. (Chỉ tất cả một trái đất, ai ai cũng biết)

Bài tập mạo từ biến động và xác minh có đáp án

Câu 1. chấm dứt các câu sau với 3 mạo trường đoản cú a/an/the hoặc bỏ trống

I like….(a/an/the)….blue T-shirt over there better than….(a/an/the)….red one. Their car does 150 miles….(a/an/the)….hour. Where”s….(a/an/the)….USB drive I lent you last week? vày you still live in….(a/an/the)….Bristol? Is your mother working in….(a/an/the)….old office building? Carol”s father works as….(a/an/the)….electrician. The tomatoes are 99 pence….(a/an/the)….kilo. What vị you usually have for….(a/an/the)….breakfast? Ben has….(a/an/the)….terrible headache. After this tour you have….(a/an/the)….whole afternoon không tính tiền to explore the city.

Xem thêm: Top 13 Phim Ma Cương Thi Hay Nhất Mà Bạn Nên Xem Nhất, Phim Ma Cương Thi

Câu 2.

Bài tập về mạo từ the chọn từ đúng để kết thúc các câu sau

My grandmother likes ….(flowers/the flowers)….. Very much. I love ….(flowers/the flowers)….. In your garden. See you on ….(Wednesday/he Wednesday)….. I always listen to ….(radio/the radio)….. In the morning. Alex goes to lớn work by ….(bus/the bus)….. Don”t be late for ….(school/the school)….. Listen! Dennis is playing ….(trumpet/the trumpet)) She has never been lớn ….(Alps/the Alps)….. Before. What about going to nước australia in ….(February/the FebruaryĐáp án bài tập

Câu 1.

I lượt thích the xanh T-shirt over there better than the red one. Their oto does 150 miles an hour. Where”s the USB drive I lent you last week? vị you still live in (Bỏ trống) Bristol? Is your mother working in an old office building? Carol”s father works as an electrician. The tomatoes are 99 pence a kilo. What vì you usually have for (Bỏ trống) breakfast? Ben has a terrible headache. After this tour you have the whole afternoon không lấy phí to explore the city.

Câu 2.

My grandmother likes flowers very much. I love the flowers in your garden. See you on Wednesday. I always listen lớn the radio in the morning. Alex goes to lớn work by bus. Don”t be late for school. Listen! Dennis is playing the trumpet. We often see our cousins over Easter. She has never been to lớn the Alps before. What about going to australia in February?

Câu 3.

The Danube is Austria”s longest river. Our uncle lives on the Philippines. Jamaica belongs khổng lồ the Carribean islands. The Statue of Liberty was dedicated in 1886. The Taj Mahal is one of India”s most popular attractions. The Dead Sea lies below sea level. Everglades National Park is in Florida. Aconcagua is the highest mountain outside Asia. Mount Fuji is one of Japan”s Three Holy Mountains. Lake Superior is the largest of the Great Lakes.

Câu 4.

I arrived in the USA last Monday. We left x Rome, flew over the Alps và made a quick stop in x London. There we went shopping at x Harrods, visited the Tower & enjoyed a sunny afternoon in x Hyde Park. On the following day we left for x New York. The time on board wasn”t boring as there were two films to watch on the monitor. Thepeople on the plane were all x Italian. Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island & the Empire State Building. The khách sạn I stayed in was on the corner of x 42nd Street and x 5th Avenue. I don”t likex hotels very much, but I didn”t have x time lớn rent an apartment.

Câu 5. 1.a 2.an 3.an 4.a 5.a 6. An 7.an 8.a 9.an. 10. An từ bỏ khóa:

bài tập mạo từ tất cả đáp án violetbài tập về mạo từ có đáp ánbài tập mạo trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh có đáp ánbài tập mạo từ lớp 10bài tập mạo từ tiếng phápbài tập về mạo từ có đáp án violetbài tập về articles gồm đáp ánbài tập mạo từ lớp 6