Mức hưởng BHYT trẻ em khám chữa bệnh trái tuyến trung ương

Mức hưởng BHYT trẻ em khám chữa bệnh trái tuyến: Cho mình hỏi con mình có bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa cháu dưới 2 tuổi. Do nhu cầu ở xa nên cho cháu đi viện khám và nằm viện ở bệnh viện Nhi Thụy Điển. Trái tuyến có được hưởng bảo hiểm không ạ?

*
Tư vấn bảo hiểm y tế

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về mức hưởng BHYT trẻ em khám chữa bệnh trái tuyến, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:


Thứ nhất, BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, quy định:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

7. Trẻ em dưới 6 tuổi.”


Theo đó, con bạn dưới 2 tuổi tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi và do ngân sách nhà nước đóng.

Bạn đang xem: Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi trái tuyến

Thứ hai, mức hưởng BHYT trẻ em

Căn cứ vào Điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với:

– Trẻ em dưới 6 tuổi.”

Theo quy định trên, nếu trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng mức là 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Thứ ba, mức hưởng BHYT trẻ em khám chữa bệnh trái tuyến trung ương

Căn cứ khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế năm 2014, quy định:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Theo quy định trên, trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám, chữa bệnh thì sẽ được hưởng các mức như sau:

Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú;Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí theo đối tượng BHYT.

Xem thêm: Ma Sát Xuất Hiện Khi Nào ? Nêu Hai Ví Dụ Về Lực Ma Sát Lực Mà Sát Xuất Hiện Khi Nào Câu Hỏi 53469

*

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo thông tin bạn cung cấp, con bạn tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi và có bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa. Mức quyền lợi của con bạn khi đi đúng tuyến là 100% chi phí khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, do nhu cầu ở xa, bạn cho con khám và nằm viện ở bệnh viện Nhi Thụy Điển. Bệnh viện này không phải là nơi khám, chữa bệnh ban đầu của con bạn và được xác định là bệnh viện tuyến trung ương. Do đó, nếu bạn tự ý đưa con bạn đến bệnh viện này khám và nằm viện thì sẽ được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mức hưởng BHYT trẻ em khám chữa bệnh trái tuyến. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác tại:

Hưởng Bảo hiểm y tế trong trường hợp điều trị trái tuyến

Hỗ trợ chi phí vận chuyển từ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.