lasta.com.vn thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin trải qua những trang người dùng truy cập, tin tức được cung cấp thông qua việc điều tra và đăng ký, API. Những thông tin này hoàn toàn có thể chứa dữ liệu cá thể của các bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Lasta.com.vn khẳng định bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Công ty chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá thể mà không tồn tại sự cho phép bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một trong những thông tin thu thập từ các bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để cung cấp việc hỗ trợ dịch vụ của cửa hàng chúng tôi với bạn. Các thông tin chúng tôi thu thập không được share với bạn, phân phối hoặc đến thuê, ngoại trừ một số trong những trường đúng theo sau đây:

lasta.com.vn tất cả thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các vận động bất đúng theo pháp, nghi hoặc gian lận, các trường hợp liên quan mang lại các hiểm họa sự an ninh tính mạng của ngẫu nhiên người như thế nào theo yêu cầu của hình thức pháp.
lasta.com.vn hợp tác ký kết với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải share thông tin của công ty với chúng ta để hỗ trợ các thành phầm và dịch vụ cho bạn. Lasta.com.vn cũng có thể share thông tin của chúng ta để cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại mà các bạn yêu ước hoặc khi chúng tôi có được sự được cho phép của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển tin tức về bạn nếu cửa hàng chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường thích hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng thư điện tử hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên website của chúng tôi trước khi tin tức về các bạn được bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một chế độ Bảo mật khác.
Bảng cầm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của chúng ta và không ràng buộc pháp lý. Xin vui miệng đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để cầm rõ.