Cách khoanh tròn đáp án trong word 2003

Để làm nên một bài xích tập trắc nghiệm trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì phương pháp đơn giản và dễ dàng nhất là tạo thành 4 câu trả lời, A, B, C, D hoặc là 1, 2, 3, 4. Và tất yếu là bảo phủ những lời giải này là một trong vòng tròn, nó cũng như bài trắc nghiệm nhưng thầy cô phân phát cho chính mình có tác dụng hàng ngày ấy