Cách tách ảnh ra khỏi nền trong photoshop cs6

Hi fen! quý khách hàng thấy tách nền bằng Photoshop dễ xuất xắc khó khăn