Word cho lasta.com.vn 365 Word cho lasta.com.vn 365 dành cho máy Mac Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Xem thêm...Ít hơn

Để tab văn bản bên trong một ô của bảng

Bấm hoặc nhấn vào trước văn bản hoặc số bạn muốn thu nhỏ, rồi nhấn CTRL+TAB.

Bạn đang xem: Cách tạo tab trong word 2013

Để đặt một điểm dừng tab


Đi tới Trang đầu, rồi chọn công cụ khởi động hộp thoại Đoạn .

Chọn Tab.

Trong trường Vị trí điểm dừng tab, nhập số đo mà bạn muốn đặt điểm dừng tab.

Chọn căn chỉnh.

Chọn một Đường chỉ dẫn nếu bạn muốn.

Chọn Đặt.

Chọn OK.


*


Đi tới Trang đầu, rồi chọn công cụ khởi động hộp thoại Đoạn .

Chọn Tab.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Chọn một điểm dừng tab và chọn Xóa.

Chọn Xóa Tất cả để loại bỏ tất cả điểm dừng tab.

Xem thêm: Đồ Điện Gia Dụng Gồm Những Gì ? Phân Loại Đồ Điện Gia Dụng Dùng Trong Gia Đình

Chọn OK.


Để tab văn bản bên trong một ô của bảng

Bấm hoặc nhấn vào trước văn bản hoặc số bạn muốn thu nhỏ, rồi nhấn CTRL+TAB.

Để đặt một điểm dừng tab


Đi tới Định > Tab.

Trong trường Điểm dừng tab, nhập số đo vào nơi bạn muốn có điểm dừng tab.

Chọn Căn chỉnh.

Chọn một Đường chỉ dẫn nếu bạn muốn.

Chọn

*
để đặt tab.

Chọn OK.


*


Đi tới Định > Tab.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để xóa một điểm dừng tab duy nhất, hãy chọn điểm dừng tab, rồi chọn

*
.

Để xóa tất cả các tab, hãy chọn Xóa Tất cả

Chọn OK.


*
*
*

*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn