*
Hằng năm, quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ ngày lễ, Tết theo quy định Bộ luật Lao động và ngày thành lập QĐND

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 4 về chế độ nghỉ hằng tuần. Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng được nghỉ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hoặc do yêu cầu nhiệm vụ, việc nghỉ hằng tuần do chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ tình hình nhiệm vụ của đơn vị thực hiện cho phù hợp.

Đối với nghỉ phép hằng năm, Thông tư quy định, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm như sau: Dưới 15 năm công tác được nghỉ 20 ngày; từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 25 ngày; từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày.

Bạn đang xem: Chế độ nghỉ phép của sĩ quan quân đội

Thời gian đi đường không tính vào số ngày được nghỉ phép đối với các trường hợp nghỉ phép năm; nghỉ phép năm thuộc các trường hợp được nghỉ thêm; nghỉ phép đặc biệt.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 quy định về nghỉ lễ, Tết. Hằng năm, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ ngày lễ, Tết theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hoặc do yêu cầu nhiệm vụ, việc nghỉ ngày lễ, Tết do chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ tình hình nhiệm vụ của đơn vị thực hiện cho phù hợp.

Quân nhân được hưởng tiền chênh lệch khi nghỉ hưu

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 9 về nghỉ chuẩn bị hưu. Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quyết định nghỉ hưu, được nghỉ chuẩn bị hưu, từ đủ 20 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 9 tháng; từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 12 tháng.

Xem thêm: Bản Dịch Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Tiếng Anh Là Gì? Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Tiếng Anh Là Gì

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có đủ điều kiện nghỉ hưu, nếu có nguyện vọng không nghỉ chuẩn bị hưu (hưởng lương hưu ngay) hoặc nghỉ không đủ thời gian quy định, thì khi nghỉ hưu được hưởng khoản tiền chênh lệnh giữa tiền lương của tháng cuối cùng trước khi hưởng lương hưu với tiền lương hưu tháng đầu tiên đối với số tháng không nghỉ chuẩn bị hưu.

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ chuẩn bị hưu tại gia đình phải đăng ký thời gian nghỉ với UBND xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Cư trú.

Trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, nếu mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 157/2013/TT-BQP quy định về quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu do Quân đội quản lý bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần.