Mã team ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phụ (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo cùng cơ khí động lực); Kỹ thuật sản phẩm không; Kỹ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật đồ dùng liệu; Kỹ thuật vật tư kyên ổn loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật thứ tính; Truyền thông và mạng thứ tính; Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; Hệ thống lên tiếng quản ngại lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển với auto hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển cùng tự động hóa hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-năng lượng điện tử; Công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinc học; Kỹ thuật sinch học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học tập (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in với truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm chuyên môn công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật hạt nhân

7.75

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị tởm doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh khoa học kỹ thuật với công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương thơm trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Cmùi hương trình tiên tiến ngành Khoa học cùng Kỹ thuật vật liệu

7.98

7.75

TT4

Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Kỹ thuật Y sinh

7.61

7

TT5

Cmùi hương trình tiên tiến Công nghệ báo cáo Việt-Nhật; Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Công nghệ lên tiếng ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống đọc tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ công bố – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị marketing - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp Chuyên ổn ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) cùng điểm chuẩn:

a/ Đối với các team ngành không có môn chính:

*

b/ Đối với các team ngành tất cả môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em gồm điểm xét đúng bởi điểm chuẩn chỉnh thì yêu cầu tất cả điểm môn Toán thù ăn điểm theo tiêu chuẩn prúc.