đăng ký nick, lấy lại mật khẩu server word ninja school

Nhỏng chúng ta đả biết thì để ĐK niông xã server word ninja school online thì bọn họ đả tất cả một biện pháp là đăng ký trên website, ni mình vẫn khuyên bảo chúng ta cách đăng ký vào game với thay đổi password tương tự như lấy lại mất khẩu ví như bị quên !

đăng ký niông xã, đổi mật khẩu đăng nhập VPS word ninja school online

1. Đăng ký kết niông xã Server Word Ninja SchoolĐầu tiên yêu cầu dowload phiên bạn dạng Nin-Ja 122 Word về thiết đặt vạc sẽ.Mở ra nó nhỏng này:

*

Chọn Menu -> Register new account

*

Nó hiển thị bảng nlỗi này:

*

Dòng 1: tên tài khoảnDòng 2: mật khẩuDòng 3: nhập lại mật khẩuDòng 4: tin nhắn (cần sử dụng để đưa lại mật khẩu)Điền rất đầy đủ báo cáo lựa chọn “Register”Nó báo như thế này là email sẽ đăng kí thông tin tài khoản khác

*

Nó báo như vậy nàylà thông tin tài khoản đang có người sử dụng > lựa chọn tên thông tin tài khoản khác

*

Còn nó báo như thế này là ngon đang ngừng việc đăng kí

*

2. Đổi mật khẩu đăng nhập Server Word Ninja SchoolChọn Menu -> Changepasswold

*

Ô này bạn bè nhập tài khoản đề xuất đổi mật khẩu

*

Nhập thông tin tài khoản hoàn thành ok thì nó ra cái này:Dòng 1: là mật khẩu cũDòng 2: là mật khẩu mớiXong nhất OK là hoàn thành phần thay đổi password nhá

*

Lấy Lại Mật KhẩuMuốn nắn mang lại mật khẩu đăng nhập thì đề xuất gồm gmail (tin nhắn nên còn hoạt động)Vào Menu -> Forget passwold

*

Xong nó hiện bảng này:Dòng 1 : tài khoản nên mang lại mật khẩuDòng 2 : là gmail đăng kí

*

Xong dấn OK rồi vào trình chuyên chú truy vấn vào email đó của bạn vào vỏ hộp tlỗi đến sẽ sở hữu được mật khẩu bắt đầu nhé.
Theo: (s1phutho1s lasta.com.vn)
Thủ thuật Nin-Ja School

Chuyên mục: Blog