Hóa 9 - Hoá học 9 - Giải Hóa 9

Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải SBT Hóa học 9 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa học 9. Ngoài các bài soạn văn lớp 9 ngắn nhất, soạn bài lớp 9, lasta.com.vn còn cung cấp các tài liệu Hoá 9 khác như giải hóa 9 sgk và sách bài tập, vở bài tập, bài tập hóa 9 trắc nghiệm và tự luận để các bạn tham khảo.


Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ Bài 1: Tính chất hóa học của oxit.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9

Khái quát về sự phân loại oxit Bài 2: Một số oxit quan trọng Bài 3: Tính chất hóa học của axit Bài 4: Một số axit quan trọng Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ Bài 8: Một số bazơ quan trọng Bài 9: Tính chất hóa học của muối Bài 10: Một số muối quan trọng Bài 11: Phân bón hóa học Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối Chương 2: Kim loại Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại Bài 18: Nhôm Bài 19: Sắt Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt Bài 24: Ôn tập học kì 1 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 26: Clo Bài 27: Cacbon Bài 28: Các oxit của cacbon Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat Bài 30: Silic.

Xem thêm: Download Truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Bản Đủ)

Công nghiệp silicat Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Bài 36: Metan Bài 37: Etilen Bài 38: Axetilen Bài 39: Benzen Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên Bài 41: Nhiên liệu Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon - Nhiên liệu Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime Bài 44: Rượu etylic Bài 45: Axit axetic Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic Bài 47: Chất béo Bài 49: Thực hành - Tính chất của rượu và axit Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo Bài 50: Glucozơ Bài 51: Saccarozơ Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ Bài 53: Protein Bài 54: Polime Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit Bài 56: Ôn tập cuối năm
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*