Giàu đâu những kẻ ngủ trưa

Giàu đâu mọi kẻ ngủ trưa, lịch sự đâu hầu hết kẻ say sưa tối ngày