1. Khái niệm cùng ý nghĩa sâu sắc báo cáo sản xuất:

Báo cáo phân phối là report cụ thể về thực trạng chi phí phát sinh trên phân xưởng và công dụng kết thúc nhằm mục đích đưa thông tin cho những cấp quản ngại trị để tự kia có các ra quyết định thích hợp. Thực hóa học báo cáo cung cấp thể hiện những hoạt động cung cấp nhằm mục tiêu nhận xét trách nhiệm của Quản đốc phân xưởng tốt team trưởng đội cấp dưỡng.

Bạn đang xem: Bài báo cáo thực tập

Thông thường từng phân xưởng phải khởi tạo một báo cáo cụ thể chi phí sản xuất, sản phẩm xong xuôi, thành phầm dsống dang để cung caaos mang lại cung cấp quản ngại trị cao hơn biết tình trạng ngân sách của phân xưởng mình. Báo cáo phân phối có phương châm nlỗi các phiếu ngân sách công việc trong vấn đề tập hòa hợp ngân sách sản cuất cùng tính Ngân sách chi tiêu thành phầm. Từ mọi thông tin trên các đơn vị quản trị biết được kết quả sản xuất của toàn công ty để sở hữu địa thế căn cứ chỉ dẫn quyết định chế tạo cùng tiêu trúc với một nút sản lượng tương thích. Nó là một trong những tư liệu hầu hết của các cách thức xác minh chi phí quá trình cùng quy trình phân phối, tất cả chân thành và ý nghĩa đặc trưng đối với đơn vị quản lí trị doanh nghiệp vào vấn đề điều hành và kiểm soát chi phí và Review chuyển động cung cấp của từng phân xưởng. Đồng thời là mối cung cấp lên tiếng đặc biệt để thành lập các định nấc, dự tân oán ngân sách cho những kỳ tiếp sau.

2. Nội dung của báo cáo sản xuất:

Báo cáo cung cấp thường xuyên được lập cho các phân xưởng, độ tiếp tế, có 3 phần:

Phần 1: Kê knhị sản lượng sản phẩm xong xuôi và sản lượng sabr phđộ ẩm tương đương (Sản lượng tương đương)Phần 2: Tổng thích hợp chi phí cung cấp với xác định ngân sách đơn vị chức năng (Ngân sách chi tiêu đối kháng vị)Phần 3: Cân đối chi phí sản xuất

Sau đó là cụ thể của từng phần:

Phần 1: Kê knhị sản lượng sản phẩm ngừng với sản lượng hàng hóa tương đương (Sản lượng tương đương)

Phần kê knhị sản lượng tương đương nhằm mục đích phản ánh hiệu quả thêm vào của rất nhiều phân cưởng với xác định sản luwownhj tương tự của sản phẩm dở dang đầu kỳ cùng cuối kỳ.

Phần xác nhận sản lượng tương tự dựa vào vào xác phương pháp tính giá vốn mặt hàng xuất kho.

* Trường hòa hợp doanh nghiệp áp dụng phương thơm pháo vừa đủ trọng (trung bình cả kỳ):

Theo phương pháp vừa đủ trọng, sản lượng tương đương của phân xưởng được xem theo công thức:

Sản lượng tương đương = Sản lượng của sản phẩm

Sản lượng =Sản lượng của sản phẩm+Sản lượng tương đương
tương đươngkết thúc trong kỳcủa thành phầm dsinh sống dang cuối kỳ

Trong đó:

 Sản lượng tương tự của= Sản lượng sản phẩm x Tỷ lệ % 
 sản phẩm dngơi nghỉ dang cuối kỳ dsinh hoạt dang cuối kỳhoàn thành 

 do vậy, theo cách thức này thì chỉ việc xác minh sản số lượng sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ thành sản lương tương đương, không yêu cầu cẩn thận sản lượn sản phẩm dsống dang vào đầu kỳ, và coi sản lượng hàng hóa dsống dang thời điểm đầu kỳ luôn luôn dứt vào kỳ hiện tại hành buộc phải ko đề nghị quy đổi. Do vậy cách thức này độ đúng chuẩn không tốt, dẫu vậy thuận tiện mang lại quy trình tính tân oán.

* Trường đúng theo doanh nghiệp vận dụng phương thức nhận trước, xuất trước (FIFO)

Với phương thơm pháo nhập trươc - xuất trước, sản lượng tương đương của phân xưởng được xem theo công thức sau:

Sản lượng=Sản lượng tương đương+Sản lượng hàng hóa bắt đầu Sản lượng tương đương
tương đươngcủa sản phẩm dở dang đầu kỳcung cấp cùng chấm dứt vào kỳcủa sản phầm dsinh sống dang cuối kỳ

Trong đó:

Sản lượng sản phẩm bắt đầu=Sản lượng của sản phẩm-Sản lượng của sản phẩm
thêm vào với kết thúc vào kỳdứt trong kỳdsinh hoạt dang đầu kỳ

Hoặc

Sản lượng sản phẩm bắt đầu=Sản lượng của sản phẩm+Sản lượng của sản phẩm
cung ứng cùng ngừng trong kỳđưa vào cấp dưỡng trong kỳdnghỉ ngơi dang cuối kỳ

Và:

Sản lượng tương tự của=Sản lượng của sản phẩmxTỷ lệ % chưa
thành phầm dsinh hoạt dang đầu kỳdnghỉ ngơi dang đầu kỳtrả thành

Sản lượng tương tự của=Sản lượng sản phẩm xTỷ lệ %
sản phẩm dsinh sống dang cuối kỳdngơi nghỉ dang cuối kỳhoàn thành

Theo cách thức này thì sản lượng tương tự vào kỳ của phân xưởng bao gồm sản lượng tương đương của thành phầm dlàm việc dang đầu kỳ cùng sản lượng tương tương tự của thành phầm dngơi nghỉ dang vào cuối kỳ. Do vậy phương pháp này phản chiếu độ chính xác cao hơn cách thức vừa phải trọng

Ví dụ: Hãy xác minh sản lượng tương tự theo cách thức trung bình trọng cùng phương pháp nhập trước - xuất teruwowcs mang lại phân xưởng X. Cho biết tài tiệu cùng kết quả phân phối vào kỳ như sau:

Chỉ tiêu

Số lượng

(cái)

Tỷ lệ kết thúc (%)

giá thành nguim liệu

trực tiếp

giá cả nhân công

trực tiếp

Chi phí

chế tạo chung

1. Sản lượng sản phẩm

dsinh sống dang đầu kỳ

2.0001006070

2. Sẩn lượng sản phẩm bắt đầu đưa

vào phân phối vào kỳ

8.000   

3. Sản lượng sản phẩm

dứt vào kỳ

7.500   

4. Sản lượng sản phẩm

dở dang cuối kỳ

2.500805060

Bảng tính sản lượng tương tự theo 2 phương pháp nhỏng sau:

Chỉ tiêu 

Số lượng

(Cái)

 
Sản lượng tương đương
giá thành NVL trực tiếpChi tiêu nhân công trực tiếpNgân sách chi tiêu thêm vào chung
A Theo cách thức vừa phải trọng    
1. Sản số lượng hàng hóa trả thành7.5007.5007.5007.500
2. Sản lượng tương đương sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.500   
a.Chi tiêu nguyên vật liệu (2.500x80%) 2.000   
b. Ngân sách nhân công (2.500x50%)  1.250  
c. Chi tiêu SX phổ biến (2.500x60%)   1.500 
 3. Cộng sản lượng tương tự (3=1+2) 10.0009.500 8.750 9.000 
B. Theo phương thức FIFO     
1. Sản lượng tương đương sản phẩm dlàm việc dang  2.000   
 a. Chi phí NVL TT    
b. túi tiền NCTT (2.000x40%)   800  
c. Chi phí SX bình thường (2.000x30%)    600 
2. Sản lượng SP. new chuyển vào sản xuất và xong vào kỳ  5.500  5.500  5.500  5.500
3. Sản lượng tương đương SP dsinh hoạt dang cuối kỳ  2.500   
a. túi tiền nguyên liệu (2.500x50%)  2.000   
b. Chi phí NCTT (2.500x60%)   1.250  
c. Chi phí SX bình thường (2.500x60%)    1.500 
4. Cộng sản lượng tương tự (4=1+2+3)  10.0007.500 7.550 7.600 

 Theo kết quả được trình bày theo bảng nói bên trên, chúng ta thấy sản lượng tương đương tính theo hai cách thức không đều bằng nhau, không chỉ có vậy sản lượng tương tự tính theo phương pháp FIFO nhỏ rộng Lúc tính theo cách thức trung bình trọng

Phần 2: Tổng thích hợp ngân sách cung ứng với khẳng định chi phí đơn vị chức năng sản phẩm

Phần tổng hòa hợp ngân sách cung cấp với khẳng định chi phí đơn vị thành phầm nhằm mục đích đề đạt tổng ngân sách cấp dưỡng yêu cầu tính trog kỳ sinh sống từng phân xưởng rồi tự kia tính Ngân sách chi tiêu đơn vị sản phẩm xong xuôi chuyến đi và mang đến sản phẩm dnghỉ ngơi dang cuối kỳ. Trình từ bỏ lập phần nàgiống như sau:

Theo cách thức tring bình trọng tổng hòa hợp ngân sách chế tạo gồm hai cỗ phận: CHi phí của sản số lượng hàng hóa dsinh hoạt dang thời điểm đầu kỳ với ngân sách phân phối của sản phẩm tạo ra trong kỳ.Theo phương pháp nhập trước - xuất trước tổng phù hợp chi phí cấp dưỡng chỉ tất cả các chi phí sản căn nguyên sinch vào kỳ.Xác định chi phí cấp dưỡng đơn vị chức năng sản phẩm hoặc túi tiền tiếp tế phân xưởng sản phẩm bằng phương pháp chi phí vẫn tổng thích hợp theo từng nhân tố chi phí phân chia theo sản lượng tương tự theo từng yếu tố. Từ đó tổng đúng theo các chi phí đơn vị tính theo yếu tố ta được chi phí đơn vị của sản phẩ xong gửi đi.

Phần 3: Cân đối ngân sách sản xuất

Phần bằng vận chi phí tiếp tế thường phản chiếu nhì văn bản nlỗi sau:

Chỉ rõ nguồn ngân sách bao hàm ngân sách dở dang đầu kỳ và chi phí tạo ra trong kỳ.Chỉ rõ phần phân bố chi phí ra làm sao cho sản phẩm vẫn xong xuôi, đưa đi với đưa ra sản phẩm dngơi nghỉ dang cuối kỳ.

Nội dung quá trình cân đối chi phí được thực hiện dựa vào văn bản của thông tin tài khoản ngân sách sản phẩm dở dang nlỗi sau:

*

* Việc cân nặng .đối ngân sách chế tạo cũng khá được thực hiện khớp ứng với nhì cách thức chứng thực sản lượng tương đương. Phần nguồn chi phí, cả hai phương thức phần đa khẳng định guống nhau. Phần phân bổ chi phí, bí quyết phân bổ ngân sách phụ thuộc vào vào từng cách thức ác định sản lượng tương tự cố kỉnh thể:

Phương pháp trung bình trọng phân bổ chi phí cho 2 cỗ phận:

* Sản số lượng hàng hóa gửi đi, chi phí phân chia mang đến thành phần này được xác minh theo công thức: thành phầm chuyển đi x chi phí đơn vị chức năng phân xưởng

* Sản lượng tương tự dsống dang cuối kỳ, ngân sách phân chia đến bộ phận này được xác định theo từng nhân tố sản xuất rồi tổng thích hợp lại theo công thức: Sản lượng tương đương x Chi phí dơn vị theo từng yếu đuối tố

Phương pháp FIFO phân bổ ngân sách sản cuất đến ba bộ phận:

* Sản lượng tương đương của thành phầm dsinh sống dang thời điểm đầu kỳ, đưa ra phó sản xuất phải thực hiện liên tiếp kết tinc vào nhằm hoàn chỉnh sẳn lượng này, được khẳng định theo từng nhân tố sản xuất rồi tổng hợp lại lại. Cách tính tương tự nlỗi so với sản lượng dở dang thời điểm cuối kỳ nghỉ ngơi phương pháp trung bình trọng.

* Sản lượng new gửi vào thêm vào hoàn chỉnh trong kỳ, đưa ra ohis khẳng định theo công thức: Sản phđộ ẩm hoàn chỉnh x giá cả đơn vị chức năng phân xưởng

* Sản lượng tương đương của thành phầm dsinh hoạt dang vào cuối kỳ, ngân sách phân bổ cho sản lượng này cũng rất được khẳng định tương tự như như so với sản lượng dsống dang thời điểm cuối kỳ sinh hoạt phương pháp vừa đủ trọng.

Xem thêm: Chứng Minh F Là Ánh Xạ Tuyến Tính, Khái Niệm Về Ánh Xạ Tuyến Tính

ví dụ như Cửa Hàng chúng tôi Bình Minh phân phối một mặt hàng qua 2 phân xưởng 1 và 2. Nguim vật liệu trực tiếp được gửi vớ vào sane xuất ngay từ trên đầu sinh hoạt phân xưởng 1. Ngân sách chi tiêu nhân lực thẳng với chi phí phân phối chung phát sinh đôi khi Lúc tiến ghành phân phối. Mức phân bổ chi phí thêm vào thông thường là 150% của ngân sách nhân lực thẳng. Tài liệu về ngân sách cung cấp và sản phẩm vật chất sống phân xưởng 1 như sau:

a) Sản lượng sản phẩm:

- Sản số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ: 200 sản phẩm

(Tỷ lệ hoàn thành: 100% nguyên ổn vật dụng liệu 30% về nhân lực thẳng với cấp dưỡng chung)

- Sản số lượng sản phẩm đưa vào cấp dưỡng trong kỳ: 1.800 sản phẩm

- Sản số lượng hàng hóa xong xuôi vào kỳ: 1.800 SP

- Sản số lượng hàng hóa dsống dang cuối kỳ: 200 SP

(Tỷ lệ hoàn thành :100% nguyên liệu, 40% về nhân công trực tiếp cùng tiếp tế chung)

b) tình hình chi phí (đơn vị tính 1.000đ)

- Ngân sách chi tiêu thành phầm dsinh hoạt dang đầu kỳ: 1.400Trong đó::

+ Nguyên ổn vật liệu trực tiếp: 900

+ Nhân công trực tiếp: 200

+ Sản xuất chung: 300

- giá cả tạo nên trong kỳ: 40.300

Trong đó: 

+ Nguyên vật liệu trực tiếp: 18.300

+ Nhân cồng trực tiếp: 8.800

+ Sản xuất chung: 13.200

Yêu cầu: Lập báo cáo tiếp tế theo hai phương pháp trung bình trọng cùng nhập trước - xuất trước (FIFO)

Bài giải:

Báo cáo cấp dưỡng theo cách thức vừa phải trọng:

Chỉ tiêuSản lượngSản lượng tương đương
Các nguyên liệu trực tiếpNhân công trực tiếpSản xuất chung
A. Kê knhì sản lượng và sản lượng tương đương    
1. Sản lượng SP.. hoàn thành1.8001.8001.8001.800
2. Sản lượng tương tự của SP dsinh hoạt dang cuối kỳ2002008080

3. Sản lượng tương đương (3 =1+2)

2.0002.0001.8801.880

B. Tổng vừa lòng chi phí tiếp tế với xác định

chi phí đơn vị chức năng SP

    
1. Chi phí SXSP dsinh sống dang đầu kỳ1.400900200300
2. Chi prúc SX tạo nên trong kỳ40.30018.3008.80013.200
3. Cộng ngân sách cung ứng (3=1+2)41.70019.2009.00013.500

4. túi tiền SX đơn vị SP. (4=3B/3A

21,579,64,797,18
C. Cân đối chi phí sản xuất    
 1. Nguồn ngân sách đầu vào    
a. Chi phí SXSP dsinh sống dang đầu kỳ  1.400   
b. túi tiền SX gây ra trong kỳ 40.300    
2. Cộng nguồn chi phí SX 41.700    

3. Phân bổ chi phí SX cho: 

    
a. Ngân sách chi tiêu hoàn chỉnh chuyến hành trình (a) (1.00 x 21,57)38.826 1.8001.8001.800 
b. giá thành dở dang cuối kỳ (b) 2.877,6   
+ Các nguyên liệu cần có trực tiếp (200 x 9,6) 1.920200 
+ Nhân công thẳng (80 x 4,79) 383,2  -80 
+ Sản xuất bình thường (80 x 7,18) 574,4 -80 
∑ Cộng chi phí SX (a + b) 41,703,6   

 Báo cáo phân phối theo cách thức FIFO 

Chỉ tiêuSản lượngSản lượng tương đương
Các nguyên liệu cần có trực tiếpNhân công trực tiếpSản xuất chung
A. Kê knhị sản lượng và sản lượng tương đương    
a. Sản lượng tương đương của SPhường dsống dang đầu kỳ 200 - 140 140
b. Sản lượng new gửi vào phân phối với hoàn chỉnh vào kỳ 1.600 1.600 1.600 1.600
c. Sản lượng tương tự của SP. dlàm việc dang cuối kỳ 200 200   

+ Kỳ này:

Nhân công thẳng (140x4,84)

Sản xuất chung (140x7,25)

 

677,6

1.015

  80 80
Cộng 3.092,6   

* Bắt đầu hoán thù tất với trả thành

trong kỳ (b) (1600x22,26)

 35.616 1.600 1.600 1.600
 * Chi phí dsống dang cuối kỳ (c)    
 + Nguyên vật liệu trực tiếp 2.034 200  
 + Nhân công trực tiếp 387,2 - 80 -
 + Sản xuất chung 580 - - 80
 Cộng 3001,2   
 Tổng cùng (a+b+c) của g 41.709,8   

So sánh report phân phối lập theo phương pháp mức độ vừa phải trọng với phương pháp FIFO:

Hai phương thức báo cáo cung cấp nhỏng trên hỗ trợ các đọc tin về ngân sách chế tạo đơn vị sản phẩm gần giống nhau. Những điểm khác nhau của hai phương pháp này là:

Các chỉ tiêu so sánhPhương pháp mức độ vừa phải trọngPhương thơm pháp FIFO

A. Kê sản lượng với xác định sản lượng tương đương

- Sản lượng tương tự thực hiện vào kỳ bao gồm 2 cỗ phận:

+ Sản số lượng hàng hóa xong xuôi vào kỳ

+ Sản lượng tương tự của thành phầm dở dang cuối kỳ

- Sản lượng tương tự thực hiện vào kỳ gồm 3 cỗ phận:

+ Sản lượng tương đương của sản phẩm dsinh sống dang thời điểm đầu kỳ.

+ Sản lượng sản phẩm bắt đầu gửi vào cung cấp cùng dứt trong kỳ.

+ Sản lượng tương đương của sản phẩm dnghỉ ngơi dang vào cuối kỳ.

B. Tổng đúng theo chi phí chế tạo với xác định chi phí phân phối đơn vị sản phẩm

 - Tổng hòa hợp chi phí thêm vào có chi phí dlàm việc dang vào đầu kỳ với chi phí gây ra trong kỳ.

- Căn cđọng nhằm tính chi phí thêm vào đơn vị chức năng sản phẩm tất cả sản lượng xong cùng phần trăm hoàn thành của sản lượng dsống dang thời điểm cuối kỳ. Sản lượng dlàm việc dang vào đầu kỳ được xem là new đưa vào cấp dưỡng cùng hoàn toàn vào kỳ quanh đó cho tới.

- túi tiền thêm vào đơn vị có cả chi phí của kỳ trước

- Tổng vừa lòng chi phí cung ứng gồm ngân sách phát sinh vào kỳ.

- Cnạp năng lượng cứ đọng nhằm tính chi phí đơn vị có mức độ ngừng cần làm cho để hoàn toàn sản lượng dlàm việc dạng thời điểm đầu kỳ, sản lượng mới chuyển vào phân phối vào kỳ cùng Xác Suất hoàn thành của sản lượng dở dang thời điểm cuối kỳ.

- Ngân sách thêm vào đơn vị tất cả những nhân tố chi phí tạo nên của kỳ hiện tại hành.

C. Cân đối chi phí sản xuất:- Tất cả sản lượng gửi đi phần lớn được coi như đồng nhất, không khác nhau xuất phát với được tính theo cùng một cực hiếm chi phí 1-1 vị

- Sản lượng đưa đi được xác định theo hai team bắt đầu chính:

+ Sản lượng dở dang đầu kỳ

+ Mới chuyển vào thêm vào với hoàn tất vào kỳ

- Mỗi nhóm được tính cùng với ngân sách khác nhau.

 

 Bài tiếp theo: "Phân tích mỗi quan hệ nam nữ Ngân sách - Sản lượng và Lợi nhuận (C-V-P)"