Thái Cực lúc không phân ra âm dương thì hoàn toàn là 1 kăn năn được coi như như dải ngân hà toàn cục. Thể hiện nay bằng 1 vòng tròn khép kín:

Khái niệm cơ phiên bản về vô rất, thái rất, lưỡng nghi, tứ tượng, tiên thiên chén tai ác, hậu thiên bát quái.

Bạn đang xem: Lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái


I. Vô rất, thái cực

Trong quá trình chuyên chở, thái cực phân ra Hai nghi Gọi là Nghi Âm với nghi Dương xuất xắc còn là một khí Âm biểu hiện bởi đường nét đứt

*
, khí Dương biểu thị bởi đường nét tức tốc
*
. Hai khí Âm Dương hoàn toàn ko tách tránh nhau mà lại đưa hoá, ảnh hưởng tác động hỗ tương, lên xuống. Âm cực thì sinc Dương, Dương cực thì sinc Âm. Hai Nghi sinh tư Tượng biểu đạt quy trình tuần trả của vũ trụ Thành, Thịnh, Suy, Huỷ tốt Sinc, Trưởng, Thâu, Tàng sinh sản thành 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

*
Vô cực
*
Thái cực

Tính của Dương là Phù, là Động, là tăng trưởng. Tính của Âm là Trầm, là Thuận, là trở lại. Trong Thiếu Dương, Dương tăng trưởng cùng Âm trở lại giao lưu, bổ sung lẫn nhau tạo cho sự xuất hiện của dải ngân hà, hình tượng của ngày xuân.

Trong Thái Dương quẻ Toàn Dương, hình tượng của mùa Hạ.

Dương vẫn thịnh thì vẫn sinh ra Âm. Trong Thiếu Âm, Âm giáng Dương thăng hoàn toàn cách quãng, đều đồ dùng phía bên trong tinh thần Suy, biểu tượng của mùa Thu. Âm ngăn cách ko chia sẻ cùng với Dương, mọi thứ hoàn toàn làm việc trạng thái Hủy, quẻ Thái Âm, toàn Âm, hình tượng của mùa Đông. Con mặt đường tuần trả vật dụng từ Thành Thịnh Suy Hủy – Xuân, Hạ, Thu, Đông

*
Dương thăng, âm giáng

*

– Âm cực thì sinch Dương, Dương cực thì sinch Âm; một sinh nhị, hai sinch tư đó là lẽ thoải mái và tự nhiên do Dịch vốn là việc dịch chuyển của Âm Dương. Vạch 1 gạch để phân tách Âm Dương, vén 2 gạch để phân tách Thái, Thiếu. Cuối cùng vén 3 vun nhằm tượng của Tam tài được tương đối đầy đủ phân thành 8 quẻ (Bát quái) bắt đầu từ Chấn đếm qua Ly.Đoài đến Càn đó là đếm đông đảo quẻ đang sinh. Từ Tốn đếm qua Khảm đến Cấn mang lại Khôn sẽ là đếm phần nhiều quẻ không sinch.

Xem thêm: Nhà Hán Chia Nước Ta Làm Mấy Quận Và Sáp Nhập Vào Lãnh Thổ Nào

II. Tiên Thiên Bát Quái:

2.1. Đồ hình Tiên thiên chén quái

*
Tiên thiên chén quái

Trong thiết bị hình ta dễ giàng nhận biết, dương bắt đầu khởi từ bỏ phương bắc (bắt đầu bởi quẻ chấn 1 vun dương) rồi thanh nhàn khởi tới càn trên pmùi hương nam giới. tựa như nghỉ ngơi mặt phía phải của vật hình, âm khởi trường đoản cú phương thơm nam tới quẻ khôn trên phương thơm bắc.

2.2 Trong Phục Hy Tiên Thiên Bát quái Đồ:

Càn  sinh sống Phương Nam

Khôn  sinh hoạt Pmùi hương Bắc

Ly  ở Phương Đông

Khảm ngơi nghỉ Pmùi hương Tây

Chấn  ngơi nghỉ Đông Bắc

Đoài  ở Đông Nam

Tốn  nghỉ ngơi Tây Nam

Cấn  sống Tây Bắc

2.3. Phục Hy Tiên Thiên Bát quái quỷ Đồ Đọc theo máy tự:

Càn 1 – Đoài 2 – Ly 3 – Chấn 4Tốn 5 – Khảm 6 – Cấn 7 – Khôn 8Trong Phục Hy Tiên Thiên Bát Quái

a. Vị trí những Hào của Quẻ đảo nghịch (Phản quái)qua trục Càn Khôn

Phía dưới: Chấn đảo nghịch cùng với Cấn

Phía trên: Đoài  đảo nghịch với Tốn

• Chấn bắt đầu giao Âm nhưng Dương có mặt, Tượng là Snóng, là Động, là nam nhi trưởng (Trưởng nam).• Cấn là Dương chuẩn bị Hủy, Tượng là Núi, là dứt, là thiếu hụt phái nam.• Đoài là Âm đả Suy, Tượng là Đầm, là đẹp mắt lòng, là đàn bà.• Tốn là bắt đầu Tiêu dương nhưng Âm đả sinc, Tượng là Gió, là Nhún, là đàn bà đầu.

Tngày tiết quái ác truyện nói:“Càn là ttránh nên được gọi là Cha. Khôn là đất nên gọi là Mẹ. Chấn một lần cầu, được trai nên người ta gọi là trưởng nam. Tốn một lượt cầu, được gái nên người ta gọi trưởng cô gái. Khảm hai lần cầu, được trai nên được gọi là trung nam. Ly nhị lần cầu, được gái nên được gọi trung nữ giới. Cấn ba lần cầu, được trai nên người ta gọi thiếu hụt nam. Đoài bố lần cầu, được gái nên gọi thanh nữ.”

b. Vị trí Âm Dương những hào của Quẻ đảo nghịch (Biến quái)

qua trục Ly – Khảm

Bên trái: Chấn  hòn đảo nghịch với Đoài

Bên phải: Cấn  hòn đảo nghịch cùng với Tốn

c. Âm Dương hoàn toàn đảo nghịchđối xứng qua Tâm

Cặp Càn – Khôn

Cặp Ly– Khảm

Cặp Chấn– Tốn

Cặp Đoài – Cấn

III. Hậu Thiên Bát Quái:

3.1. Văn uống Vương Hậu Thiên Bát quái ác Đồ:

*
Hậu thiên chén bát quỷ quái đồ

• Càn (Tam liên)- cha vạch liền-ngơi nghỉ Tây Bắc

• Khảm (Trung mãn)- trong đầy-làm việc Phương Bắc

• Cấn (Phúc uyển)- chén úp-nghỉ ngơi Đông Bắc

• Chấn (Ngưởng vu)- bát ngữa-làm việc Phương Đông

• Tốn (Hạ đoạn)- đứt dưới-sinh sống Đông Nam

• Ly (Trung hư)- rổng giửa-sinh sống Phương thơm Nam

• Khôn  (Lục đoạn)- sáu gạch đứt-sống Tây Nam

• Đoài  (Thượng khuyết)- bên trên hở-ngơi nghỉ Pmùi hương Tây

3.2. Thứ đọng từ của những quẻ nhờ vào quan hệ Tương Sinch của ngũ hành:

Pmùi hương của địa bàn có tác dụng các đại lý mang lại hướng:

• Càn ứng với Thiên hành Kim, phía Tây Bắc• Khảm ứng với Tdiệt, phía chính Bắc• Cấn ứng cùng với Sơn hành Thổ, phía Đông Bắc• Chấn ứng cùng với Lôi hành Mộc, hướng chánh Đông• Tốn ứng với Phong hành Mộc, hướng Đông Nam• Ly ứng với Hỏa, phía chánh Nam• Khôn ứng với Địa hành Thổ, phía Tây Nam• Đoài ứng với Trạch hành Klặng, hướng chánh Tây

Vạn thứ diễn biến hết Vòng tương sinc của ngũ hành: Chấn Tốn hành Mộc sinc Ly Hỏa, Hỏa sinch Thổ, Thổ sinc Kyên, Kyên ổn sinh Thủy.

Theo quy qui định tự nhiên của thiên hà “vạn đồ dùng quy về Thổ”. Mộc ngày xuân sinh Hỏa mùa Hạ. Hỏa sinh Thổ, Thổ sinch Klặng mùa thu. Kim sinh Tdiệt ngày đông. Vạn thứ chuyển hóa không dứt từ Chấn Xuân Phân, Tốn lập Hạ, Ly là Hạ Chí, Khôn lập Thu, Đoài Thu Phân, Càn lập Đông đến Khảm là Đông Chí là giáp 1 năm. Sau Đông Chí lại tiếp Xuân Phân…, Xuân Hạ Thu Đông tiếp nối ko dứt.

3.3. Âm Dương Ngũ Hành quan hệ nam nữ Tương Khắc đối đãi qua Tâm:

• Càn Dương Klặng nghỉ ngơi Tây Bắc tương khắc Tốn Âm Mộc sinh sống Đông Nam.• Khảm Dương Tdiệt ngơi nghỉ chánh Bắc xung khắc Âm Hỏa sinh hoạt chánh Nam.• Cấn Dương Thổ sống Đông Bắc, Khôn Âm Thổ ở Tây Nam, Âm Dương khắc chế.• Đoài Âm Kyên ổn nghỉ ngơi chánh Tây khắc Chấn Dương Mộc ở chánh Đông.