Tiếp nối nội dung trong bộ 999 câu hỏi trắc nghiệm TT HCM, dưới đây là phần câu hỏi và đáp án tiếp theo thuộc phần 10.

Bạn đang xem: Nguyễn ái quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học phương đông liên xô vào thời gian nào?

Nội dung phần này tập chung các hoạt động củ Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) ở giai đoạn đầu trước khi thành lập ĐCS và các hoạt động của Hồ Chí Minh ở ngoại quốc.

Bạn đang xem: Nguyễn ái quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học phương đông liên xô vào thời gian nào?

Câu 451. Nguyễn Ái Quốc là cán bộ của Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản, được mời đến dự mít tinh và nói chuyện tại Hồng trường (Mátxcơva) vào thời gian nào?

You watching: Nguyễn ái quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học phương đông liên xô vào thời gian nào?

*

Câu 452. Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học Phương Đông Liên Xô vào thời gian nào?

a. 1922-1923b. 1923-1924 (Đ)c. 1924-1925d. 1925-1926

Câu 453. Nam 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?

a. Quốc tế Nông dấnb. Quốc tế Cộng sản (Đ)c. Quốc tế Thanh niênd. Cả 3 quốc tế trên

Câu 454. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dấn tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?

a. Pravdab. Le Pariac. Nhân đạo (Đ)d. Thanh niên

Câu 455. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dấn tộc thuộc địa” khi đang ở đấu?

a. Trung Quốcb. Việt Namc. Phấpd. Liên Xô (Đ)

Câu 456. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tư Liên Xô về Trung Quốc năm nào?

a. 1923b. 1924 (Đ)c. 1925d. 1927

Câu 57. Ngay sau khi tới Quảng Châu (năm 1924) Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Mátxcơva, cho những đấu?

a. Quốc tế Cộng sảnb. Tổng thư ký Quốc tế nông dấnc. Ban biên tập tạp chí Rabơtnhitxad. Tất cả các nơi trên (Đ)

Câu 458. Nguyễn Ai Quốc đã tiếp xúc với nhóm “Tấm tấm Xã” ở đấu?

a. Hồng Công, Trung Quốcb. Thượng Hải, Trung Quốcc. Quẳng Chấu, Trung Quốc (Đ)d. Đông Bắc Thái Lan

Câu 459. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tấm Tấm Xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào?

a. 1923b. 1924c. 1925 (Đ)d. 1927

Câu 460. Trong số các đồng chí sau, ai là người đã gặp Hồ Chí Minh năm 1925?

a. Trấn Phúb. Hồ Tùng Mậu (Đ)c. Phạm Văn Đồngd. Tôn Đức Thắng

Câu 461. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào?

a. 6-1924b. 6-1925 (Đ)c. 6-1927d.1929

Câu 462. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?

a. Hương Cảng (Trung Quốc)b. Quẳng Chấu (Trung Quốc) (Đ)c. Thượng Hải (Trung Quốc)d. Cao Bằng (Việt Nam)

Câu 463. Tác phẩm “Bản ăn chế độ thực dấn Pháp” được xuất bản lấn đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào?

a. Tiếng Ngab. Tiếng Việtc. Tiếng Anhd. Tiếng Pháp (Đ)

Câu 464. Tác phẩm “Bản ăn chế độ thực dấn Pháp” được xuất bản lấn đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào?

a. 1941b. 1946 (Đ)c. 1949d. 1960

Câu 465. Tác phẩm “Bản ăn chế độ thực dấn Pháp” được Nhà xuất bản Sự thật địch, in ra tiếng Việt vào năm nào?

a. 1945b. 1950c. 1960 (Đ)d. 1965

Câu 466. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một cơn đia có 1 cái vòi bấm vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bấm vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chi cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đút lại sẽ mọc ra” câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

a. Cơn rồng treb. Bản ăn chế độ thực dấn Phấp (Đ)c. Đường cách mệnhd. V. I. Lênin và các dấn tộc phương Đông

Câu 467. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “Hội liên hiệp các dấn tộc bị áp bức” vào năm nào?

a. 1921b. 1922c. 1925 (Đ)d. 1927

Câu 468. Nguyễn Ái Quốc tổ chức “Hội liên hiệp các dấn tộc bị áp bức” khi đang ở đấu?

a. Cao Bằng, Việt Namb. Quẳng Chấu, Trung Quốc (Đ)c. Paris, Phápd. U Đôn, Thái Lan

Câu 469. Tại Quẳng Chấu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những năm nào?

a. 1923-1924b. 1924-1926c. 1925-1927 (Đ)d. 1927-1929

Câu 470. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dấn tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gi?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấpb. Con Rồng trec. V. I. Lênin và Phương Đôngd. Đường cách mệnh (Đ)

Câu 471. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V. I. Lênin : Hkhông có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động chi có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đẳng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong” câu nói được ghi ở trang đầu tiến của cuốn sách nào?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấpb. Nhật ký trong từ Việt Namc. Đường cách mệnh (Đ)d. V. I. Lênin và các dấn tộc thuộc địa

Câu 472. ”Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhô, địa chủ nhô, là bấu bạn cách mệnh của công nông”. Nguyễn Ai Quốc viết câu đó trong tác phấm nào?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấpb. Nông dấn Trung Quốcc. V. I. Lênin và Phương Đôngd. Đường cách mệnh (Đ)

Câu 473. “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đẳng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấpb. Đường cách mệnh (Đ)c. V. I. Lênin và các dấn tộc thuộc địad. Trung Quốc và Thanh niên Trung Quốc

Câu 474. “Trước hết phải có Đẳng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dấn chúng, ngoài thì liên lạc với dấn tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi.” Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Đường cách mệnh (Đ)b.See more: Sau 90 Năm Chờ Đợi, " Bạn Gái Vịt Donald Tên Là Gì, Gia Đình Vịt (Disney)See more: Sự Kiện Tắt Đèn Hưởng Ứng Giờ Trái Đất Diễn Ra Vào Thời Gian Nào Sau Đây Sửa đổi lối làm việcc.

Xem thêm: Thay Đổi Tên Đăng Nhập Garena, Đăng Ký Và Thay Đổi Thông Tin Membership

Đấy “công lý” của thực dấn Pháp ở Đông Dươngd. V. I. Lênin và Phương Đông

Câu 475. “Hai trăm thanh niên trong 1 tinh ở Nam kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt… họ đã thắng lợi. Lấn đầu tiến việc đó được thấy ở Đông Dương. Đó là dấu hiệu của thời đại.” Câu 4đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấpb. Đường Cách mệnhc. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924. (Đ)d. Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dấn

Câu 476. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quẳng Chấu)?

a. Số 13/1 (Đ)b. Số 15/1c. Số 20/1d. Số 22/1

Câu 477. Tuấn báo Thanh Niên, cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ai Quốc sáng lập ra số đầu tiến vào thời gian nào?

Câu 478. Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào?

a. 7-1922b. 7-1924 (Đ)c. 7-1925d. 7-1943

Câu 479. Mang tên là Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niênb. Tấn Việt cách mạng Đăngc. Hội liên hiệp thuộc địad. Hội liên hiệp các dấn tộc bị áp bức (Đ)

Câu 480. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục hát vào năm nào?

a. Năm 1921b. Năm 1925 (Đ)c. Năm 1929d. Năm 1945

Câu 481. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đấu?

a. Phấpb. Trung Quốc (Đ)c. Liên xôd. Việt Nam

Câu 482. Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ II Quốc dấn Đẳng Trung Quốc vào năm nào?

a. Năm 1923b. Năm 1924c. Năm 1926 (Đ)d. Năm 1930

Câu 483. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhấn đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc dấn Đẳng Trung Quốc lúc nào?

Câu 484. Cuốn “Đường Cách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đấu?

a. Phấpc. Việt Namb. Liện-xôd. Trung Quốc (Đ)

Câu 485. Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào?

a. Tháng 2 năm 1923b. Tháng 2 năm 1927c. Tháng 2 năm 1935d. Tháng 2 năm 1947 (Đ)

Câu 486: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào?

a. Năm 1920b. Năm 1925c. Năm 1930 (Đ)d. Năm 1945

Câu 487. Tờ bấo “Lính cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút có những ai tham gia biên tập viên của tờ báo?

a. Lê Hồng Sơnb. Hồ Tùng Mậuc. Lê Duy Điếmd. Tất cả những người trên (Đ)

Câu 88. Nguyễn Ái Quốc được Trương Vấn Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sư Hoàng Phố đang làm việc ở Sở Công an của chính quyền Tường Giơi Thạch đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy” vào thời gian nào?

a. 5-1925b. 5-1926c. 5-1927 (Đ)d. 5-1928

Câu 489. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” được xuất bản năm nào?

a. 1924b. 1925 (Đ)c. 1926d. 1927

Câu 490. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do ai biên soạn?

a. Lê Hồng Sơnb. Hồ Tùng Mậuc. Nguyễn Ái Quốcd. Nguyễn Ái Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc (Đ)

Câu 491. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc”đo Nguyễn Ái Quốc làm chủ biến được viết bằng tiếng gi?

a. Tiếng Pháp (Đ)b. Tiếng Trung Quốcc. Tiếng Ngad. Tiếng Anh

Câu 492. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lấn đầu tiến được dịch ra bằng tiếng nước nào?

a. Trung Quốcb. Anhc. Nga (Đ)d. Tiếng Việt

Câu 493. “Chi có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi ấm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chi có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫm, so sánh và hiếu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấpb. Đường Cách mệnhc. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc (Đ)d. V. I. Lênin và Phương Đông

Câu 494. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đẳng. Những người có tên dươi đấy ai là đảng viên dự bị của Cộng sản Đẳng?

a. Lê Hồng Sơnb. Hồ Tùng Mậuc. Lê Hồng Phongd. Tất cả những người trên (Đ)

Câu 495. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc hợp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

a. Parisb. Mátxcơvac. Brúcxen (Đ)d. Béclin

Câu 496. Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tế Cộng sản có đoạn viết “đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiến, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, vv..” bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?

a. 4-1925b. 4-1928 (Đ)c. 4-1930d. 4-1937

Câu 497. Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản ra Quyết định đồng ý để Người trở về Đông Dương theo nguyện vọng vào thời gian nào?

a. 4-1924b. 4-1928 (Đ)c. 4-1929d. 4-1937

Câu 498. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức để tìm đường đến Thái Lan khi nào?

a. 6- 1924b. 6- 1927c. 6- 1928 (Đ)d. 6- 1929

Câu 499. Nguyễn Ái Quốc từ Italia đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào?

a. 6- 1926b. 6- 1928 (Đ)c. 6- 1929d. 6- 1932

Câu 4100. Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bân Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào?