Website lasta.com.vn là sân chơi giải trí cho tất cả những người yêu technology và kiến thức. Là nơi đem đến những gọi biết, phần nhiều tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông và thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật mới nhất. Để kiêng những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan tiền đến thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm địa điểm trao đổi mua bán các thành phầm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là chế tác của bạn..