Sự tích quán thế âm bồ tát và 33 hóa thân

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Lúc chưa xuống tóc tu hành, bao gồm một kiếp Ngài làm nhỏ đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, thương hiệu là Bất Huyến Thái Tử.

You watching: Sự tích quán thế âm bồ tát và 33 hóa thân

Trong thời kỳ vua ấy giai cấp cõi tục, thì bao gồm Phật Bảo Tạng Thành lập và hoạt động.

Vua thấy nhơn trung khu xu hướng theo lời giáo hóa của Phật ngày càng đông, bèn lưu ý đến rằng: “Nếu Đạo Phật không hẳn chơn chánh, thì đâu có lẻ bạn ta sùng bái mọi xđọng nhỏng vậy!”

Nên vua new vạc tâm mua đủ lễ đồ gia dụng cho cúng nhường nhịn Phật cùng chúng Tăng vào cha tháng, và lại khuyên các vị vương tử cùng đại thần cũng làm như vậy.

Khi ấy Bất Huyến Thái Tử vâng lời Prúc Vương, hết tin tưởng kính, tìm đủ những những món ngón quý cùng đem hồ hết đồ dùng trân trọng của chính bản thân mình cơ mà dưng cúng đến Phật và đại bọn chúng trong tía tháng, ko trễ nãi bữa làm sao với cũng không món gì kém thiếu.

Quan Đại thần Bảo Hải, là phụ thân của Phật Bảo Tạng, thấy vậy khuim rằng: “Điện hạ đã sẳn lòng tu phước cơ mà cúng Phật cúng Tăng: vậy xin Điện hạ hãy lấy công đức đó mà hồi hướng đến Đạo Vô Thượng Bồ Đề, chớ nên cầu sự phước báu trên cõi Ttách Đao Lợi xuất xắc là cõi Trời Phạm Thiên có tác dụng đưa ra.

Bởi vì chưng mấy cõi ấy, tuy nhiên chình họa đồ vui tốt, nrộng dân vui hí hửng, căn uống thân xinh tươi, tchúng ta mạng vĩnh viễn, đặng phnghiền thần thông, dạo đi từ bỏ tại, số đông đồ gia dụng y thực sẵn tất cả, những cuộc du hí đủ bày, trăm thức tự nhiên tbọn họ dụng đủ phần đông khoái lạc, không có sự khổ như cõi nrộng gian.

Cái phước báu trong những cõi kia tuy thế mỹ mãn như vậy, tuy nhiên còn ở trong về hữu lậu, tất cả hư có mất, chắc chắn gì đâu, đó là sự vô thường xuyên, thiệt là tướng mạo vô định, nlỗi cơn gió thổi mau không tồn tại thế lực gì đứng vững đặng: không còn vui thì xảy ra bi quan, không còn niềm vui thì trở về khổ, dầu có sống thọ mang lại mấy ngàn năm đi nữa, cũng ko khỏi bé ma sinh tử cuốn hút vào con đường nọ ngõ tê.

Nếu Điện hạ cứ cầu phước báu đó, Chắn chắn ko ra khỏi ải sanh tử luân hồi: nếu như đang không ngoài luân hồi, thì không chắc thời điểm như thế nào đặng tiêu diêu tự trên.

Chi bằng Điện hạ đem công đức này mà cầu món phước báu vô lậu, ko hư ko mất, đời đời kiếp kiếp vượt ra ngoài ba cõi bốn dòng hưởng trọn sự an vui khôn xiết vô vàn, với hồi nhắm đến Đạo Bồ Đề nhưng cầu mau thành Phật trái, đặng cứu vớt độ chúng sanh khỏi sông mê hải dương khổ. Vậy phần tự lợi sẽ vuông tròn, mà đức lợi tha lại không thiếu thốn nữa.

*

Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói điều này, bèn đáp rằng: “Ta chu đáo cả thảy chúng sinh trong mặt đường âm phủ chịu sự khổ cực: còn kẻ nrộng gian và bạn thiên thượng thì đủ điều cấu lây truyền, lắm cthị xã trần lao, không có 1 chút nào đặng tkhô cứng tịnh, vì chưng này mà tạo thành tội nghiệp, buộc phải mới thọ trái báo nhưng mà đọa vào tía mặt đường dữ là: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh”.

Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi trường đoản cú suy nghĩ rằng: “Bởi chúng sanh ngơi nghỉ vào đời không gặp mặt đặng những người dân nhân từ nrộng quân tử, khulặng việc lánh dữ làm cho lành nhưng mà dìu dắt lên con đường giải thoát, chỉ gặp gỡ rất nhiều kẻ tàn ác đái nhơn cũ dụ nhau kết bằng hữu, hay xúi dục phần nhiều điều bất thiện, và lại phá hư Chánh Pháp, khinch Pháp Đại Thừa, tạo cho mất cả căn lành, thêm điều tà con kiến, vì chưng vậy bắt đầu đậy bao phủ trung tâm tánh, băn khoăn đạo đức là gì, đề nghị đề xuất chịu nổi đày đọa”.

Bất Huyến Thái Tử ngẫm nghĩ về hồi lâu, rồi thưa rằng: “ Nay tôi đối trước mặt Phật cùng đại bọn chúng cơ mà tỏ lời nlỗi vầy: Tôi nguyện rước tất cả các món công đức tôi đã từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đã có lần tu tập Pháp mầu cơ mà hồi hướng tới đạo Vô Thượng Bồ Đề.

Tôi nguyện trong khi tôi tu phần nhiều điều công hạnh Bồ Tát, làm phần đa vấn đề tiện ích cho cái đó sanh, nếu như tôi xem gồm kẻ mắc sự khốn khổ hiểm ác sống vào hoàn cảnh tăm tối, chần chờ cậy nhờ ai, đắn đo nương dựa đâu, mà gồm xưng niệm thương hiệu tôi, ngay tức thì tôi cần sử dụng phnghiền Thiên rò rỉ cơ mà lóng nghe với sử dụng phxay Thiên nhãn nhưng quan tiền tiếp giáp coi kẻ mắc nạn ấy ở ở đâu, cầu khẩn bài toán gì, đặng tôi hiện tại mang đến nhưng mà cứu vãn độ mang lại ngoài khổ với đặng vui . Nếu chẳng đặng như lời thề kia thì tôi không thành Phật.

See more: Thời Kỳ Bắc Thuộc Và Đấu Tranh Giành Độc Lập, Dân Ta Phải Biết Sử Ta

Thưa Đức Thế Tôn! Nay tôi vì chưng hết thảy chúng sanh mà lại vạc lòng đại nguyện, tu học về Pháp xuất vậy, lo làm các công hạnh từ bỏ giác từ lợi, nguyện khi cha tôi là Vô Tránh Niệm, trải hằng sa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Nhỏng Lai sống cõi An Lạc, Thế giới, hóa độ bọn chúng sinh hoàn thành rồi, chừng nhập Niết Bàn, Chánh Pháp truyền lại, thì tôi tu hạnh thao tác Phật sự. Đến cơ hội Chánh Pháp sát khử, hễ khử bửa trước thì bửa sau tôi triệu chứng Đạo Bồ Đề.

Xin Đức Thế Tôn từ bỏ bi nhưng mà tchúng ta ký kết đến tôi, cùng tôi cũng nhiệt tình kinh nghiệm các Đức Phật hiện thời ngơi nghỉ hằng sa trái đất vào mười phương phần đông thọ cam kết cho tôi những điều đó nữa?

*

Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai nghe mấy lời nguyện ấy, lập tức tchúng ta ký kết Bất Huyến Thái Tử rằng: “ Ngươi chu đáo chúng sanh vào cõi Thiên Thượng Nhơn gian cùng vào cha đường dữ hầu hết mắc phần đông sự tội báo, mà sinh lòng đại bi, hy vọng đoạn trừ các sự đau khổ, dứt vứt phần nhiều điều phiền khô óc với làm cho cho cả thảy hồ hết đặng hưởng trọn sự an vui.

Vì người dân có lòng xét soi đầy đủ loài trải đời của loại thơ mộng vào trần gian nhưng cứu giúp khổ điều này, buộc phải ni Ta đặt hiệu là: Quan Thế Âm.

Trong Lúc ngươi tu hạnh Bồ Tát, thì giáo hóa cả vô lượng bọn chúng sanh đến thoát ra khỏi sự nhức đầu khó xử cùng làm đầy đủ phần lớn bài toán Phật sự.

Sau Lúc A Di Đà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, thì cõi Cực Lạc lại thay tên là: “Nhứt Thiết Trân Bảo Ssinh hoạt Thành Tựu”, y báo càng xuất sắc rất đẹp hơn trước đây cho bội phần.

Chừng kia, đương thời gian đêm hôm, độ trong khoảng thời gian rất ngắn, bao gồm chỉ ra đầy đủ thức nghiêm túc, thì ngươi sẽ ngồi bên trên tòa Klặng Cang sinh hoạt dưới cây Bồ Đề nhưng triệu chứng ngôi Chánh Giác hiệu là: “Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Vương Như Lai”, phước tròn hạnh đầy đủ, muôn sự quang vinh, đạo Pháp cao siêu, thần thông to lớn, vô cùng tôn khôn xiết quý, không ai sánh bởi và lại sinh sống thọ mang lại chín mươi sáu ức na vì chưng tha kiếp, rồi khi khử độ thì Chánh Pháp còn truyền bá lại đến sáu mươi bố ức kiếp nữa.

Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng tchúng ta ký rồi, tức thì phấn kích mà lại thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu sự thề nguyện của mình quả đặng hoàn mãn nlỗi lời Ngài nói kia, thiệt là vinh dự biết bao! Nay tôi lạy Ngài xin làm thế nào để cho các Đức Phật hiện sống hằng sa quả đât cũng đông đảo tbọn họ ký kết cho tôi với khiến cho cho cả thảy trái đất số đông đôi khi vang ra đông đảo giờ đồng hồ âm nhạc, và các kẻ bọn chúng sanh nghe giờ đồng hồ ấy hầu như đặng thân trung ương thanh tịnh mà xa lìa gần như sự dục vọng trên đời”.

Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu Lễ Phật, lập tức các Thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra mọi giờ hòa nhã, ai ai biết đến cũng sanh lòng vui miệng, là cho các điều dục vọng bổng nhiên xua tan cả.

lúc ấy, thoạt nghe các Đức Phật nghỉ ngơi mười phương đồng thinc tbọn họ cam kết mang lại Quan Thế Âm rằng: “Đương lúc thời kiếp Thiện nay trụ, sinh sống tại cõi Tán Đề Lam thế giới, nhằm mục tiêu thời gian Phật Bảo Tạng Ra đời cơ mà giáo hóa bọn chúng sanh, gồm bé của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử phát chổ chính giữa cúng nhường Phật cùng Đại bọn chúng trong ba tháng: Do công đức đó, đề nghị trải hằng sa kiếp sẽ thành Phật, hiệu là: Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minch Sang Vương Nlỗi Lai, ở về trái đất Nhứt Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”.

Bất Huyến Thái Tử Khi đặng Chỏng Phật tbọn họ ký kết rồi, thì lòng cực kỳ vui mừng.

*

Đến Khi mạng phổ biến, thì Ngài tbọn họ sinh ra những đời không giống, trải kiếp nọ qua kiếp kia, hằng duy trì bổn định nguyện, núm công tu hành, cầu đạo Bồ Đề, có tác dụng hạnh Bồ Tát, siêng lòng thực hành rất nhiều sự tiện ích cho cái đó sanh, không tồn tại lúc nào nhưng mà Ngài quên loại niệm đại bi đại nguyện.

Trong thời điểm này Quan Thế Âm vẫn triệu chứng được bực Đẳng Giác Bồ Tát, sinh sống cõi Cực Lạc mà lại phục dịch Đức Phật A Di Đà, hàng ngày tiếp dẫn bọn chúng sanh vào mười phương mang lại cõi ấy.

See more: Thái Lan Nổi Tiếng Về Cái Gì, Những Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Thái Lan

Đến sau, Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn rồi, thì Ngài kế ngôi Phật vị cơ mà giáo hóa chúng sinh.


Chuyên mục: Blog