Những bài tập 5 – Phân tích tổ chức cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp gồm những gì?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tài sản của bạn.

Bạn đang xem: Tscđ là gì? tài sản cố định bao gồm những loại nào?

*

túi tiền cai quản doanh nghiệp gồm những gì

Lúc nào được review lại nguyên giá của tài sản cầm định

Lưu ý các chính sách làm chủ gia tài thắt chặt và cố định trong doanh nghiệp

Cho biết một số tiêu chuẩn trên Bảng cân đối kế toán thù của một doanh nghiệp năm N nhỏng sau

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối năm
A.Tài sản nđính thêm hạn35.80038.200
1.Tiền6.0004.000
2.Phải thu khách hàng hàng15.00018.000
3. Hàng tồn kho14.80016.200
B. Tài sản nhiều năm hạn16.80016.600
1.TSCĐ HH16.80016.600
-Nguyên giá18.00018.000
-HMLK(1.200)(1.400)
2.TSCĐ Vô hình00
Tổng tài sản52.60054.800

Yêu cầu

Phân tích cơ cấu tổ chức gia tài của doanh nghiệp

Bài làm

CL: chênh lệch, ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối nămCuối năm so với đầu năm
Số tiềnTỷ trọngSố tiềnTỷ trọngCL số tiềnTỷ lệCL tỷ trọng
(1)(2)(3)(4)(5)=(3)-(1)(6)=((5)/(1) 
A.Tài sản ngắn thêm hạn35.80068.0638.20069.712.4006.711.65
1.Tiền6.00011.414.0007.3-2.000-33.33-4.11
2.Phải thu khách hàng15.00028.5218.00032.853.000204.33
3. Hàng tồn kho14.80028.1416.20029.561.4009.461.42
B. Tài sản nhiều năm hạn16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
1.TSCĐ HH16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
-Nguim giá18.00034.2218.00032.8500-1.37
-HMLK(1.200)(2.28)(1.400)(2.55)(200)(16.67)(0.27)
2.TSCĐ Vô hình0000000
Tổng tài sản52.60010054.8001002.2004.180

Nhận xét

Cuối năm so với đầu năm mới, tổng gia tài của công ty tăng 2.200 (triệu đồng), tương xứng vận tốc tăng 4,18 %. Đi sâu vào từng cỗ phân ta thấy:

*) Quy mô

– Tài sản thời gian ngắn tăng 2.400 (triệu đồng), tương xứng tốc độ tăng 6,71% là do

+ Phải thu quý khách tăng 3.000 (triệu đồng), tương xứng tốc độ tăng 20%

+ Hàng tồn kho tăng 1.400 (triệu đồng), tương xứng tốc độ tăng 9,46%.

+ Tiền mặt bớt 2000 (triệu đồng), tương ứng vận tốc bớt 33,33%

-Tài sản dài hạn sút 200 (triệu đồng), tương xứng vận tốc bớt 1,19%. TSDH bớt là do doanh nghiệp tích hàng hóa thêm, còn những năm không có đầu tư thêm TSCĐ.

Xem thêm: Chuẩn Bị Đồ Đi Sinh Cần Chuẩn Bị Những Gì, Danh Sách Đồ Dùng Chuẩn Bị Khi Sinh Và Cho Em Bé

*) Cơ cấu

Cuối năm đối với đầu năm

– Tỷ trọng gia tài thời gian ngắn tăng 1,65% là do:

+ Tỷ trọng nên thu người tiêu dùng tăng 4,33%

+ Tỷ trọng mặt hàng tồn kho tăng 1,42%

+ Tỷ trọng chi phí bớt 4,11%

Nhưng xét tầm thường thì tỷ trọng các chỉ tiêu tăng to hơn tỷ trọng những chỉ giảm bớt. Nên tổng tỷ trọng gia sản ngắn hạn vẫn tăng.

-Tỷ trọng tài sản lâu dài bớt 1,65% là do trong thời gian công ty lớn đa số không có đầu tư chi tiêu thêm tài sản cố định, quý hiếm còn lại giảm là vì doanh nghiệp lớn trích khấu hao gia sản cố định.

Kết luận: Cơ cấu tài sản của người sử dụng tất cả Xu thế di chuyển tăng gia tài thời gian ngắn với giảm tài sản lâu năm.