Excel mang đến lasta.com.vn 365 Excel đến lasta.com.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Nếu các bạn bao gồm phiên bản hiện giờ của lasta.com.vn 365, thì các bạn chỉ việc nhập công thức vào ô trên thuộc bên trái của dải ô áp ra output, rồi nhận ENTER để xác nhận công thức là bí quyết mảng hễ. Nếu ko, bí quyết cần được nhập dưới dạng bí quyết mảng thừa từ bằng phương pháp chọn dải ô áp ra output trước, nhập bí quyết vào ô trên thuộc phía trái của dải ô cổng đầu ra, rồi nhận CTRL+SHIFT+ENTER nhằm xác thực. Excel chèn vết ngoặc nhọn sinh hoạt đầu cùng cuối phương pháp khiến cho bạn. Để biết thêm công bố về cách làm mảng, hãy xem mục Hướng dẫn với ví dụ về phương pháp mảng.

Bạn đang xem: Tính ma trận bằng excel


Cú pháp

MINVERSE(array)

Cú pháp hàm MINVERSE có những đối số sau đây:

array Bắt buộc. Một mảng số với số hàng và số cột bằng nhau.

Chú thích

Mảng có thể có dạng một phạm vi ô, chẳng hạn nlỗi A1:C3; dạng một hằng số mảng chẳng hạn như 1,2,3;4,5,6;7,8,9; dạng thương hiệu của một trong số các dạng này.

Nếu ngẫu nhiên ô nào trong mảng là ô trống hoặc cất văn uống phiên bản, thì hàm MINVERSE trả về giá #VALUE! lỗi.

MinVERSE cũng trả về một giá chỉ #VALUE! ví như mảng không tồn tại số mặt hàng với số cột đều nhau.

Các ma trận nghịch đảo, nlỗi định thức, thường được dùng để giải các hệ phương thơm trình toán học bao hàm một vài biến số. Tích số của ma trận và nghịch đảo của nó là ma trận đơn vị — một mảng vuông trong đó các quý hiếm đường chéo bằng 1 và các cực hiếm khác bằng 0.

Xem thêm: Cách Làm Tròn 0.5 Trong Excel Với Hàm Round, Roundup, Cách Làm Tròn Số Đến 0,5 Trong Excel

Ví dụ về cách tính toán ma trận nhì hàng, nhì cột: giả sử phạm vi A1:B2 chứa các chữ cái a, b, c và d biểu thị mang đến bốn số bất kỳ. Bảng tiếp sau đây thể hiện nghịch đảo của ma trận A1:B2.

Cột A

Cột B

Hàng 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Hàng 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

Hàm MINVERSE được tính toán với độ chính xác xấp xỉ 16 chữ số, mà điều đó có thể dẫn tới một lỗi số nhỏ Khi việc giản mong không hoàn tất.

Một số ma trận vuông ko thể được đảo nghịch và sẽ trả về cực hiếm lỗi #NUM! với hàm MINVERSE. Định thức của ma trận ko thể đảo nghịch là 0.

Ví dụ

*

*

Quý khách hàng buộc phải nhập công thức ở trên làm cho công thức mảng nhằm cách làm kia chuyển động đúng mực. Sau khi chúng ta nhập bí quyết, dấn Enter nếu các bạn tất cả đăng ký hiện tại lasta.com.vn 365; trường hợp ko, hãy thừa nhận Ctrl+Shift+Enter. Nếu bí quyết ko được nhập dưới dạng bí quyết mảng, một công dụng nhất được trả về.

quý khách buộc phải thêm trợ giúp?

Quý Khách luôn luôn rất có thể hỏi một Chuyên Viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.