Mệnh đề DELETE vào SQL được thực hiện nhằm xóa những bảng ghi trường tồn vào một bảng của database. Chúng ta có thể xóa một hoặc những bạn dạng ghi nhờ vào vào ĐK được hướng đẫn vào mệnh đề WHERE.

Sử dụng DELETE trong SQL

Cú pháp

DELETE FROM table_name WHERE some_condition;table_name: thương hiệu của bảng có khả năng sẽ bị xóa các bảng ghisome_condition: ĐK xóa, trường hợp bảng ghi như thế nào vừa lòng điều kiện này thì sẽ ảnh hưởng xóalấy ví dụ như mang đến bảng Student được trình bày nhỏng sau

*
*

Xóa 1 dòng

ví dụ như 1: Xóa những mặt hàng bao gồm NAME = ‘Ram’.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Giày Thể Thao Bị Rộng, Đã Có 1001

Thao tác này đang chỉ xóa số 1 tiên

DELETE FROM Student WHERE NAME = "Ram";Truy vấn bên trên đang chỉ xóa số 1 tiên và bảng Student hiện nay vẫn trông hệt như,

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa nhiều dòng

lấy ví dụ như xóa các sản phẩm ngoài bảng Sinh viên trong số đó Tuổi là đôi mươi. Thao tác này đã xóa 2 mặt hàng (hàng sản phẩm tía và hàng thứ năm).

DELETE FROM Student WHERE Age = 20;Truy vấn trên sẽ xóa nhì cái (loại thiết bị ba và mẫu thứ năm) cùng Student bây giờ đã trông tương đương như:

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa tất cả dữ liệu từ là 1 bảng

Có nhì tầm nã vấn nhằm triển khai vấn đề này hệt như hình bên dưới đây

 

query1: "DELETE FROM Student";query2: "DELETE * FROM Student";Tất cả những phiên bản ghi trong bảng có khả năng sẽ bị xóa, không thể bản ghi nào nhằm hiển thị. Bảng Sinh viên đang trngơi nghỉ yêu cầu trống rỗng!