Cách hạch toán hàng gửi bán đại lý phân phối | Sau Khi lập với kê knhì hóa đối kháng GTGT đến sản phẩm chào bán gửi đại lý thì kế tân oán bán sản phẩm mặt giao hàng cho cửa hàng đại lý bán giá chuẩn thực hiện hạch toán các cây bút toán thù liên quan như thế nào? Và mặt thừa nhận sản phẩm gửi phân phối đại lý phân phối ghi nhấn với định khoản những khoản như hoa hồng thừa hưởng ra sao? Hãy cùng Kế tân oán Việt Hưng đàm phán về kiểu cách hạch tân oán hàng gửi phân phối đại lý hưởng hoả hồng.

Bạn đang xem: Xuất bán hàng hóa định khoản như thế nào

Cách hạch toán sản phẩm gửi phân phối đại lý phân phối hưởng trọn hoa hồng | Kế toán Việt Hưng

NỘI DUNG CHÍNH

1. Cách hạch toán thù sản phẩm gửi chào bán đại lý đối với các đại lý Ship hàng mang đến đại lý2. Cách hạch toán sản phẩm gửi buôn bán đại lý phân phối đối với các đại lý nhận sản phẩm gửi bán

1. Cách hạch toán thù mặt hàng gửi chào bán đại lý phân phối đối với cửa hàng Giao hàng mang đến đại lý

Đối với phiếu xuất kho tự phần tử kho gửi sang

– khi cảm nhận phiếu xuất kho tự thành phần kho gửi quý phái, kế toán thù bán hàng ghi tăng giá trị mặt hàng gửi phân phối bên cạnh đó ghi giảm ngay trị sản phẩm & hàng hóa, thành phẩm sẽ xuất kho:

Nợ TK 157: hàng gửi bán

Có TK 156, 155: giá trị sản phẩm & hàng hóa, thành phđộ ẩm xuất kho

Đối với bên đại lý bán giá chuẩn đã bán tốt hàng

– Khi bên cửa hàng đại lý bán giá chuẩn sẽ bán được mặt hàng, kế toán căn cứ bảng kê bán hàng mà lại mặt đại lý phân phối bán đúng giá gửi về nhằm phản ánh lợi nhuận sản phẩm sẽ bán được, đôi khi phản chiếu giá chỉ vốn hàng xuất bán:

+ Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 111: Tổng giá thanh tân oán bằng tiền mặt

Nợ TK 112: Tổng giá chỉ tkhô cứng toán thù bởi chi phí gửi NH

Nợ TK 131: Tổng giá chỉ thanh khô tân oán người tiêu dùng còn nợ

Có TK 511: Doanh thu bán sản phẩm tăng lên

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

+ Phản ánh giá bán vốn:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng chào bán tăng lên

Có TK 157: Giá trị mặt hàng gửi chào bán nay đã bán được bớt đi

Chú ý:

Doanh thu cùng giá vốn của hàng hóa, thành phđộ ẩm chỉ được đề đạt bên trên số hàng hóa, thành phđộ ẩm sẽ thực tiễn đã được đại lý phân phối bán đúng giá thành được và có bảng kê đi kèm theo gửi về.

Nếu phân phối không không còn, ví như Doanh Nghiệp tiến hành nhập kho lại số sản phẩm & hàng hóa này, định khoản:

Nợ TK 156: giá trị sản phẩm nhập lại kho

Có TK 157: hàng gửi đi bán dìm lại

– Hạch tân oán vào chi phí bán hàng so với khoản huê hồng bắt buộc trả mang đến bên đại lý dấn phân phối đúng giá:

Nợ TK 6421: Chi tiêu bán hàng (Nếu Doanh Nghiệp sử dụng QĐ 48)

Nợ TK 6418: giá cả bán hàng bởi tiền không giống (Nếu DN sử dụng TT 200)

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 131: Tổng tiền hoả hồng đã trả hoặc phải trả

*

Ví dụ:

Doanh nghiệp A xuất kho sản phẩm & hàng hóa trị giá 80 triệu đ, giá bán chưa có thuế GTGT là 100 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, gửi chào bán cửa hàng đại lý tận hưởng hoả hồng 5% trên giá bán, thuế suất thuế GTGT của hoa hồng là 10%. Đại lý thông báo đang bán tốt toàn bộ số lượng sản phẩm trên. Sau Khi trừ tiền huê hồng mang đến bên đại lý phân phối, đại lý phân phối chuyển khoản cho DN tiền sản phẩm đã buôn bán. Nêu rõ tiến trình phương pháp hạch tân oán sản phẩm gửi bán đại lý. DN sử dụng QĐ 48 để hạch toán.

Định khoản:

– Trị giá chỉ hàng gửi bán:

Nợ TK 157: 80.000.000

Có TK 156: 80.000.000

– Hạch toán DT cùng GV mặt hàng cơ mà cửa hàng đại lý sẽ chào bán được:

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 511: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 157: 80.000.000

– Hoa hồng trả mang đến đại lý:

Nợ TK 6421: 5.000.000 (100.000.000*5%)

Nợ TK 1331: 500.000

Có TK 131: 5.500.000

– Đại lý chuyển khoản trả chi phí mặt hàng sau thời điểm trừ chi phí hoa hồng đại lý được hưởng:

Nợ TK 112: 104.500.000

Có TK 131: 104.500.000 (110.000.000 – 5.500.000)

2. Cách hạch toán hàng gửi buôn bán đại lý so với cửa hàng dấn hàng gửi bán

*

– Lúc nhận thấy sản phẩm từ bên ship hàng gửi bán

+ Nếu Doanh Nghiệp thực hiện QĐ 48 để hạch toán:

> Lúc nhân sản phẩm từ mặt đại lý về bán

Nợ TK 003: cực hiếm sản phẩm dấn bán đại lý

> lúc xuất hàng buôn bán hoặc xuất trả lại đại lý

Có TK 003

+ Nếu Doanh Nghiệp sử dụng TT 200 nhằm hạch toán: thì kế toán thù chỉ theo dõi trên Báo cáo tài bao gồm (Tngày tiết minh BCTC) về phần quý hiếm mặt hàng nhận phân phối cửa hàng đại lý.

(Hệ thống tài khoản theo TT 200 ko có tài năng khoản nước ngoài bảng nói tầm thường cùng TK 003 nói riêng).

Xem thêm:

– khi bán tốt mặt hàng đã nhận về

Căn cứ vào hóa solo GTGT (đối với DN kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ) hoặc hóa 1-1 bán sản phẩm (đối với Doanh Nghiệp kê khai thuế theo cách thức trực tiếp), triệu chứng từ bỏ thanh toán,…kế toán phản ảnh số chi phí bán sản phẩm phải trả mang đến mặt Ship hàng để gửi buôn bán đại lý:

Nợ TK 111, 112, 131,…

Có TK 331: đề nghị trả mang lại mặt gửi chào bán theo tổng giá chỉ tkhô nóng toán.

Đồng thời: Có TK 003: quý hiếm mặt hàng vẫn bán

– Hàng kỳ, khi khẳng định khoản lợi nhuận về hoả hồng cung cấp đại lý phân phối được hưởng:

Nợ TK 331: Tổng huê hồng thừa kế bao hàm thuế

Có TK 511: Doanh bỏ túi hoả hồng được hưởng

Có TK 3331: Thuế GTGT bắt buộc nộp về lợi nhuận hoa hồng thừa hưởng (trường hợp có).

– Khi trả tiền bán tốt hàng mang đến bên giao hàng đại lý

Nợ TK 331: Số tiền trả mang đến mặt Giao hàng gửi chào bán đại lý

Có TK 111, 112,…

*

Ví dụ:

Nhận bán sản phẩm đại lý hưởng trọn huê hồng cho bạn B lô sản phẩm có mức giá vốn 12 triệu đ, giá bán 20 triệu VND, thuế suất thuế GTGT 10%, hoa hồng thừa kế 4%. Cuối mon, cửa hàng đại lý sẽ bán tốt toàn cục số mặt hàng thu bằng chi phí phương diện, chuyển cục bộ số tiền bán hàng đến Doanh Nghiệp B sau thời điểm trừ hoả hồng được hưởng bởi giao dịch chuyển tiền. Nêu rõ tiến trình cách hạch toán hàng gửi phân phối đại lý nêu bên trên. Doanh Nghiệp sử dụng Thông bốn 200 nhằm hạch toán thù.

Định khoản:

– khi bán được hàng:

Nợ TK 111: 22.000.000

Có TK 331: 22 nghìn.000

– Doanh thu hoa hồng được hưởng:

Nợ TK 331: 8.800.000

Có TK 511: 800.000 (trăng tròn.000.000*4%)

Có TK 3331: 800.000

– Lúc trả chi phí sản phẩm mang lại mặt giao đại lý:

Nợ TK 331: 13.200.000 (22000.000 – 8.800.000)

Có TK 112: 13.200.000

Hiểu được bản chất quá trình giải pháp hạch tân oán hàng gửi chào bán đại lý nhằm tiến hành lập những report thuế, lên sổ sách và lập báo cáo tài chính chính xác mang đến Doanh Nghiệp.


Trên đó là cách hạch toán hàng gửi chào bán đại lý phân phối tận hưởng hoả hồng Kế tân oán Việt Hưng share hy vọng rằng đang hữu ích mang đến chúng ta đơn vị kế – Tsi gia ngay lập tức khóa huấn luyện Kế toán Online 1 kèm 1 Học viên cửa hàng cao di động cầm tay chỉ việc!